ANALITYK PRZEWIDUJE RAJD BITCOINÓW, GDY NAPŁYWY Z WYMIANY UDERZĄ W “POWAŻNY DÓŁ”.

Napływ Bitcoinów na giełdy kryptograficzne spowalnia, ponieważ ceny spadają na boki w bardzo wąskim zakresie handlowym. Jeden z analityków dostrzega, że trend przesuwa się na korzyść byków w oparciu o dane dostarczone przez Santiment, platformę analizy zachowań zorientowaną na kryptoanalizę. Historycznie, malejąca ilość depozytów na giełdach doprowadziła do wyższego kursu Bitcoinów. Niewielu handlowców deponuje swoje […]